Class: Conoidasida

Gregarisina ve Coccidiasina alt sınıflarına ayrılan Conoidasida sınıfı protista alemine dahil olan organizmaların yer aldığı bir sınıftır.

Conoidasida sınıfında, canlıların hücre zarında karakteristik olarak kesik koni benzeri oyuklar vardır.Ayrıca Bu sınıftaki tüm canlılarda nesillerinin devamını sağlayacak olan hayat dögüleri eşeyli ve eşeysiz üremenin yer aldığı evreler ile gerçekleşir.

Devamını oku…

Class:Aconoidasida

Aconoidasida sınıfında çoğu canlılarda hücre içinde parazitik olarak yaşayan organizmalar yer alır.Aconoidasida sınıf iki alt sınıfa ayrılır;

Bunlar:

AltSınıf: Hasemosporasina

 

Plasmodium malaria            Hamoproteus sp.             Leucocytzoon sp. 

 

Hepatozoon  sp.   Karyolsus sp.       Cryptosporidium sp.   İsospora sp.

 

Cyclospora sp.     Eimeria sp.        Toxoplasma sp.         Sarcocystis sp.      

 

Besnoitia sp.       Rhytidocystis sp.

 

Ayrıca bu türlere ait bazı resimleride görebilirsiniz.

Devamını oku…

Subphylum:Sporozoa

Sporozoa (Apicomplexa) altfilumu son derece karmaşık yaşam döngülerine sahip, 4000 ‘den fazla türü olan ilkel parazitik hayvanlardan oluşmuş bir altfilumdur.

Omurgasız ve omurgalı(insanlarda dahil) canlılarda, yaşam döngülerinden biri olan kist formu ile parazit olarak yaşayan ve hastalık yapıcı canlılardır.

Sporozoa altşubesindeki canlılara örnek verecek olursak. halk arasında sıtma olarak bilinen hastalığa sebep olan Plasmodium malaria ‘yı örnek verebiliriz.

Devamını oku…

Class:Sarcodina(Rhizopoda)

Sarcodina sınıfını oluşturan organizmalar, tek hücreli heterotrof canlılardır.

Sarcodina  sınıfının en önemli ayıdedici özelliği pseudopodlara (yalancı ayak) sahip olmasıdır.

Bu nedenle sarcodina sınıfındaki canlılar ”Rhizopodia” yani ameboid hayvanlar olarakta bilinirler.

Pseudopodlar bu canlıların hareket etmesinin sağlayan hareket orgelleridir.

Genel olarak iki gruba ayırabiliriz

1)Foraminferler(Granüloreticulasia)

 2)Actinopodia(Genellikle planktonik ve küresel organizmalardır.)

Sarcodina sınıfı boyutlarıyla 1 mm ‘den 20 cm kadar çeşitlenmiş,tanımlanmış yaklaşık 270 bin türü bulunan ilginç canlılardır.Aşağıda örnek olarak bazı türler verilmiştir.

Ammoniatepida   Quinqueloculina sp.   Gromia  sphaerica  Carterina sp.

Amoeba sp.

Devamını oku…

Class: Mastigophorea

Mastigophorların en belirgin karakteristik özelliği kamçılı ve (biyoluminesans)ışıldama yapan canlılar olmalarıdır.Kendi aralarında iki ayrı gruba ayrılırlar.
 
1)Phytoflagellata:Phytoflagellatlar kromoplasta ve bir ya yada birkaç tane kamçıya sahip canlılardır. 
 
Özellikle halk arasında denizlerde görülen yakamoz olayına neden olan canlılardır.Yakamoz aslında Noctiluca isimli tek hücreli bir ökaryot bir canlının metabolik bir faaliyeti sonucu oluşan bir ışıldamadır.
 
 Noctiluca sp.      Ceratium sp.      Volvox sp.    Euglena sp
 
2)Zooflagellata: Birkaç yada çok sayıda kamçıya sahip fakat kromoplastları olmayan canlı grubuna  Zooflagellatlar adı verilir.
 
Trypanosoma sp.      Leshmania sp.    Mastigomoeba sp.
 
 
 
Aşağıda bu sınıfa ait canlıların videolarını görebilirsiniz.

Devamını oku…

Subphylum: Sarcomastigophora

Bu gruptaki canlıların ayıredici ,karakteristik özellikleri birkaç yada çok sayıda kamçısı bulunması, kromoplast sahip olan yada silli yapılarıyla ayrılan ,sahip oldukları pseudopodlar ile amiboid hareketler sergileyen canlıların bulunduğu bir altfilumdur.

Yukarıda belirttiğimiz özelliklere bakacak olursak sarcomatigophorlar bitkilerde bulunan bir plastid çeşidi olan kromoplast taşımaları sebebiyle bitki, hayvanlar gibi kendilerine hareket kaabiliyeti sağlayan siller ve ve kamçıları ile de hayvan denilebilirmi?

Bu sorunun cevabı günümüzde de tartışmaldır.Bu tartışmalı özellikleri sebebiyle sarcimastigophorlar ne hayvan nede bitki olarak kabul edilmeyen çok ilkel yapıda(primitif) tek hücreli canlılar olarak anılırlar.

Sarcomastigophora altfilumu 3 adet sınıfa sahiptir.

Klasis:Mastigophorea

Klasis:Sarcodina

Klasis:Opalinatea

Sarcomastigophora alt şubesinden canlılardan bazılarını aşağıdaki videolarda görebilirsiniz.

Devamını oku…