Subphylum: Sarcomastigophora

Bu gruptaki canlıların ayıredici ,karakteristik özellikleri birkaç yada çok sayıda kamçısı bulunması, kromoplast sahip olan yada silli yapılarıyla ayrılan ,sahip oldukları pseudopodlar ile amiboid hareketler sergileyen canlıların bulunduğu bir altfilumdur.

Yukarıda belirttiğimiz özelliklere bakacak olursak sarcomatigophorlar bitkilerde bulunan bir plastid çeşidi olan kromoplast taşımaları sebebiyle bitki, hayvanlar gibi kendilerine hareket kaabiliyeti sağlayan siller ve ve kamçıları ile de hayvan denilebilirmi?

Bu sorunun cevabı günümüzde de tartışmaldır.Bu tartışmalı özellikleri sebebiyle sarcimastigophorlar ne hayvan nede bitki olarak kabul edilmeyen çok ilkel yapıda(primitif) tek hücreli canlılar olarak anılırlar.

Sarcomastigophora altfilumu 3 adet sınıfa sahiptir.

Klasis:Mastigophorea

Klasis:Sarcodina

Klasis:Opalinatea

Sarcomastigophora alt şubesinden canlılardan bazılarını aşağıdaki videolarda görebilirsiniz.

Devamını oku…