Domain: Eukaryote

Ökaryotik bir hücrede genetik materyal (DNA ve RNA) bir zarla çevrilmiş ve bu yapıya çekirdek(Nucleus) adı verilir.Çekirdekte DNA bir çeşit protein olan histonlar ile kromozomları oluşturur. Ayrıca ökaryotik hücreler mitokondri,golgi aygıtı,endoplazmik retikulum,kloroplast gibi bir zarla çevrilmiş organellere sahiptir.

1)Protist (Protista) (Ökaryotik canlılar ve tek hücreli bitkiler ve hayvanlar)

2)Fungi(Mantarlar)

3)Animalia(Hayvanlar)

4)Plantae(Bitkiler)