Zooloji Dalları

Anthropology:İnsanlar üzerinde çalışır.insanların davranışlarını veyaşamlarını ,insanların evrimsel süreçlerini ve nasıl orjinlendiklerini inceler.

Anthrozoology:İnsanlar ve hayvanlar arasındaki etkileşimleri ve sosyal ve çevresel bağları inceler.Anthrozoology tabiat bilimleri ve sosyal bilimler arasında bir bağ oluşturur.

Arthropodology:Eklembacaklılar üzerinde çalışan bilim dalıdır.Eski yunanca da ‘’Artho=eklem,birleşme yeri’’ ,’’Podos=ayak’’ , ‘logos=logy=bilim’’ kelimelerinin birleşiminden oluşur ve tam tercümesi eklembacaklılar bilimi olarak adlandırılır. Arthropodology 4 alt bilim dalına ayrılır;1)Entomology 2)Aracnology3)Carcinology4)Myriapodology

Entomology:Arthropodology(Eklembacaklılar bilimi) bilim dalının bir alt disiplini olan böcekleri üzerinde çalışan bilim dalıdır.

Myrmecology:Karıncalar üzerinde çalışan entolomojinin bir alt disiplini olan bir bilim dalıdır.Bu alanda çalışışan bilim adamlarına Myrmcologists(=Mirmikolog) denir.

Melittology:Bal arılarıda dahil olmak yaklaşık tür sayısı 17,000 olan tüm arıları üzerinde çalışmalar ve incelemeler yapan Entomology(Böcek bilim) bilimdalının bir alt disiplinidir.

Apiology:Bal arıları üzerinde çalışan bilim dalıdır.Latincede Apiology ‘’Api=arı’’ve  ‘’logia=Bilim’’ kelimelrinden meydana gelir.Apiology Melittology bilimdalının bir alt disiplinidir.

Arachnology:Eski yunanca da ‘’arachne=örümcek’’ anlamına gelir.Örümcekler ve akrep ve benzeri hayvanlar üzerinde çalışan bilim dalı.Akrep ve örümcekler ile bunlara benzer canlılara genel olarak ‘’Arachnids’’ adı verilir. Arachnids’ler üzerinde çalışan bilimadamlarına Arachnologist(araklonojist) adı verilir.

Cetology:Sistematikte cetacea takımındaki liman yunusgiller(Musurgiller) yunussugiller ve balinagiller gibi deniz memelileri üzerinde çalışan bilimdalıdır.Bu alanda çalışan bilim insanlarına Cetologists(=setalojist) denir.

Malacology:Yumuşakçalarlar üzerinde çalışan fakat daha çok omurgasızlar üzerinde çalışan bilimdalı.

Conchology:Yumuşakçalar ve kabuklular üzerinde çalışan bilimdalıdır.Bu dalda çalışan kişilere chonchologists adı verilir.

Ethology:Hayvanların davarnışları üzerine çalışmalar yapan bilim dalıdır.Bu işi yapanlarada ehhologists adı verilir.

Helminthology:Solucanlar ve kurtçukları inceleyen bilimsel alan.Bu alanda çalışan bilim adamlarına helmintolog denir.

Herpetology:Sürüngenler,Amfibiler(karada ve suda yaşayan kaplumbağa ve semenderler)ve Caecilian’ları inceleyen bilim dalıdır.Bu alanda uzmanlaşmış bilim adamlarına Herpetologists(=herpetolog) adı verilir.

Ichthyology:Balıklar üzerinde çalışan bilimdalı olup bu alanda çalışan bilim adamlarına ichthyologists denir.

Mammalogy:Memeli hayvanlar üzerinde çalışan bilimdalıdır.Bu alandaki bilim adamlarına mammalogists(=Mammolog) adı verilir.

Nematology:Yuvarlak solucanlar ve nematodlar üzerinde çalışan bilim dalı.Bu dalda çalışan bilim adamlarına Nematologists(Nematolog) denir.

Neuroethology:Hayvanların davranışlarını ve sinir sistemleri tarafından kontrol edilen hareket mekanizmalarını karşılaştırmalı ve evrimsel yönden inceleyen bilim dalıdır.Bu alanda çalışan bilim adamlarına Neuroethologists denir.

Ornithology:Kuşlar üzerinde çalışan bilim dalıdır.Bu alanda çalışan  bilim adamlarına Ornithologists(=Ornitolog) denir.

Paleozoology:Paleontology ve paleobiology bir alt dalı olan hayvan fosillerini inceleyen bilim dalıdır.Bu alanda çalışan bilim adamlarına paleotologists(paleontolog) denir.

Planktology:Suda yaşayan planktonlar ve mikroorganizmalar üzerinde çalışan bilim dalıdır.Bu alanda çalışan bilim adamlarına planktologists(=plantolog) denir.

Primatology:Primatları (Primates=insansı maymunlar) inceleyen bilim dalıdır.Bu alanda çalışan bilim adamlarına Primatologists denir.