Yazar: ciklet

Levkoplast Nedir?

ile ciklet

Levkoplast (lökoplast) bitkilerde renk maddesi bulundurmayan renksiz plastidlerdir.Levkoplastlar (lökoplast) bitkilerin ışık görmeyen tohum , yaprak hücrelerinde ve kök bölgelerinde bulunurlar.…

Etioplast Nedir?

ile ciklet

Etioplast proplastid ile kloroplast arasında geçiş yapabilen ve günümüzde de görevi üzerinde araştırmalar yapılan bir plastid çeşitidir.Etioplasta klorofil aktif durumda…

Kromoplast Nedir?

ile ciklet

   Kromoplast (Chromoplast) ökaryot ve fotosentez yapan bitki hücrelerinde ve bazı  tek hücreli kamçılı canlı hücrelerinde bulunan , bitkilere renk…

Fotosentez Nedir?

ile ciklet

Fotosentez nedir sorusunu cevaplamadan önce kelime anlamına bakmakta yarar vardır.Yunancada ‘Phos'(ışık) ‘synthesis'(birleştirme) kelimelerinden oluşan fotosentez yada fotosentezis (Photosynthesis) ,yeşil bitkilerde hücrenin…

Sistematik Nedir?

ile ciklet

Sistematik biliminin  tanımını yapmadan önce , sistematik biliminin  ortaya çıkmasına sebep olan şeyin ne olduğu sorusunu sormalıyız.Bu açıdan baktığımızda bilimin temel…

Subphylum:Cnidospora

ile ciklet

Cnidospora Altşubesi Myxosporida ve Microsporida sınıflarına ayrılmıştır. Cnidospora Alt şubesi  genellikle spor formunda parazitik organizmaların dahil edildiği bir taksondur.

Class: Conoidasida

ile ciklet

Gregarisina ve Coccidiasina alt sınıflarına ayrılan Conoidasida sınıfı protista alemine dahil olan organizmaların yer aldığı bir sınıftır. Conoidasida sınıfında, canlıların hücre…

Class:Aconoidasida

ile ciklet

Aconoidasida sınıfında çoğu canlılarda hücre içinde parazitik olarak yaşayan organizmalar yer alır.Aconoidasida sınıf iki alt sınıfa ayrılır; Bunlar: AltSınıf: Hasemosporasina  …

Subphylum:Sporozoa

ile ciklet

Sporozoa (Apicomplexa) altfilumu son derece karmaşık yaşam döngülerine sahip, 4000 ‘den fazla türü olan ilkel parazitik hayvanlardan oluşmuş bir altfilumdur.…