Etiket: biyoluminesans

Class: Mastigophorea

ile ciklet

Mastigophorların en belirgin karakteristik özelliği kamçılı ve (biyoluminesans)ışıldama yapan canlılar olmalarıdır.Kendi aralarında iki ayrı gruba ayrılırlar.   1)Phytoflagellata:Phytoflagellatlar kromoplasta ve…