Sistematik Nedir?

Biyoloji de sistematik biliminin  tanımını yapmadan önce , sistematik biliminin  ortaya çıkmasına sebep olan şeyin ne olduğu sorusunu sormalıyız.Bu açıdan baktığımızda bilimin temel prensiplerinden biri olan insanoğlunun  yaşadığı çevreye olan olan merakı ve yaşadığı ortam koşullarında hayatta kalmasını sağlayacak olan öğrenme ve ayırdetme duygularının sistematik biliminin temelini oluşturduğunu görürüz.

Bunun sonucunda ilk insanların mağara resimlerinde gördüğümüz hayvan resimlerinden başlayıp ,günümüzde ileri teknolojik yöntemler ile bilimadamlarının üzerinde çalıştığı canlılar arasındaki farklılıklar ve akrabalık üzerine çalışmaları sistematik bilimini ortaya çıkarmıştır.

Kısaca Biyoloji de Sistematik bilimini tanımlarsak; Organizmaların çeşitlerini ve organizmalar arasındaki morfolojik(Dış Görünüş) ve akrabalık derecelerindeki benzerlik ve farklılıklar üzerinde çalışarak ,organizmaları sınıflandıran bilim dalına ‘Sistematik’ denir.

Biyoloji de Sistematiğin diğer bir adıda Biyolojik sınıflandırma’dır.Sistematikte canlılar sınıfladırılırken çeşitli gruplara dahil edilmiştir.Bu grupların her birine ‘Taxon adı verilir.Bu taxonlar ile oluşturulan ve belirli bir  hiyerarşik düzen içeren kategoriler vardır.Aslında Takson ve kategorinin aynı şey olduğunuda söyleyebiliriz

Sistematik taksonlar şunlardır;
Regnum (Alem)
Phylum (Şube)
Clasis (Sınıf)
Ordo   (Takım)
Familia (Aile)
Genus  (Cins)
Species (Tür)
Subspecies (Alttür)

Köpek (Canis lupus) türününün sitematikteki yerine bakarsak;

Regnum(Alem):Hayvanlar
Phylum(Şube):Kordalılar
Class(Sınıf):Memeliler
Ordo(Takım):Etçiller
Family(Aile):Köpekgiller
Genus(Cins):Canis
SSpecies(Tür):lupus

Bu taxonların sayısını artabilir.Her bir takson alt taksonlara ayrılabilir.Sınıf->Altsınıf,Takım->Alttakım gibi..
Yukarıda yapılan sıralamanın hiyerarşik bir düzen içinde olduğunu söylemiştik.Bunu şöyle açabiliriz.
Sistematik sıralamdak Alem den aşağı inildikçe canlı sayısı azalır, Türden yukarı doğru çıkıldıkça o taksona ait canlı sayısı artar. Bir şirketteki eleman, şef,müdür yardımcısı, müdür, ceo yada askeri onluk sitemdeki onbaşı, yüzbaşı, binbaşı , albay, yarbay, tümgeneral  gibi bir sıralamanın bir benzeridir. Hiyerarşi den kasıt budur.