Hücre ve Hücre Teorisi

1665 yılında Robert Hooke kendi yaptığı bir mikroskop ile bitkiler ve mantarları incelerken,boşluklardan oluşmuş küçük odacıklar gözlemledi.Bu boşluklara ”Odacık=Cell=Hücre” adını verdi.

Aslında Hooke’un gördüdüğü bu odacıklar bitki hücrelerinin etrafını saran cansız hücre çeperlerinden başka birşey değildi.

Robert Hooke's Compound Microscope (replica)

Hooke mikroskobu ile yapmış olduğu gözlemleri ,hücre ve çeşitli çizimleride içinde barındıran döneminin en çok satan kitaplarından ”Micrographia” isimli eserinde yayınladı.

Title-page and Royal Society imprimatur

”Hücre Teorisi” alman zoolog Theodor Schwan,Mathias Schleiden ve ünlü alman patolog Rudolf Virchow ‘un çalışmaları sonucunda kurulmuştur.1839 yılında Schleiden bitkilerin en küçük yapısal biriminin hücre olduğunu ve dokuların hücrelerden oluştuğunu bulmuştur.

Yine 1839 yılında Schwan bitkilere ek olarak hayvansal dokularında hücrelerden oluştuğunu deney ve gözlemlerine dayanarak açıklamış ve hücre teorisine çok önemli katkılar sağlamıştır.İki bilimadamının hücre üzerine yaptığı araştırmalar başka kişileride hücre üzerine çalışmalar yapmasına teşvik etmiştir.

Onion cells 2

1858 yılında Alman Patalog Rudolf Wirchow  o zamana kadar yapılan hücre çalışmalarını daha da ilerletmiş ve canlıların cansız maddelerden oluştuğunu savunan ”Abiyogenez” teorisini çürüterek,hücrelerin yine kendisi gibi canlı bir hücreden oluştuğunu açıklamıştır.

Wirchow ayrıca bitkiler ve hayvanların yani tüm canlıların hücre yada hücrelerden meydana geldiğini ,yine bu hücrelerin sahip olduğu genetik bilgilerinde,oluşan diğer hücrelere aktarıldığını savunarak Hücre Teorisini açıklamıştır.

Hücre Teorisini aşağıdaki şekilde maddeler halinde özetleyelim;

1)Hücre yaşayan organizmaların yapısal ve fonksiyonel temel birimidir.Bilinen tüm yaşayan canlılar bir yada birden çok hücreden oluşur.

2)Tüm hücreler varolan bir hücrenin bölünmesiyle meydana gelir.

3)Tüm metabolik ve biyokimyasal enerji akışları hücrelerin içinde gerçekleşir.

4)Hücreler sahip oldukları kalıtsal bilgiyi (Nükleikasitler yada DNA) hücre bölünmesi aracılığı ile bir hücreden diğer hücreye aktarırlar.

5)Benzer türlere ait olan organizmalardaki tüm hücreler temel olarak aynı kimyasal yapıya sahiptir.