Bitkilerde Hormonlar,Tropizmalar,Nastiler

Yapılan araştırmalar sonucunda yüksek bitkilerde metabolizma,büyüme ve hücreler arası regülasyon dokular arasındaki mesajlaşma ile gerçekleşir.

Yüksek bitkilerde hücreler arası iletişim hayvanlarda olduğu gibi ‘hormon’ adı verilen kimyasal mesajcılar ile gerçekleşir.Tüm hücrelerde de bu hormonları tanıyan,ayırt eden ve mesajı okuyabilen reseptörler(Alıcı=Duyargaç) ile donatılmıştır.Hormon ve Reseptör ikilisi birbirini tamamlar ve bu ikili arasında etkileşim sekteye uğrarsa hücreler arası iletişim basarisiz olur.Bitkiler günümüzde tanımlanmış 5 çeşit hormon vardır;

 

1)OKSİNLER 2)JİBERELİNLER 3)ETİLEN 4)STOKİNİNLER 5)ABSİSİK ASİT(ABA)

 

19. yüzyılın ikinci yarısında İngiliz dogabilimcileri bitkilerde ışığın büyümeye olan etkisine FOTOTROPİZMA adını vermişlerdir.

Araştırmacılar Phalaris canariensis  bitkisinin tohum çimlenmesi safhasında,filizin uç kısmında bulunan ‘koleoptil’ isimli bölge üzerinde araştırmalar yapmışlardır.Araştırmacılar birkaç saat boyunca koleoptilin bir tarafına ışığa maruz bırakmışlar ve bu deney  sonrası filizin ışığa doğru büyüdüğünü yani eğildiğini gözlemlemişlerdir.Daha sonra filizin koleoptil kısımının tamamen örterler ve tekrar ışığa bırakırlar,ve herhangi bir büyüme gözlenmez.Koleoptilin ışığa karsı duyarlı bölgesinin uç tarafında birkaç mm. altta olduğunu anlarlar.Deney sonucunda çıkan sonuçlar ise şunlardır;

 Büyümede ilk sinyal koleoptilin uç kısmında oluşur ve büyüme bölgesine ulaşır,ışık almayan kişim ise diğer bölgelere göre daha hızlı ve daha fazla bir büyüme ile ışığın geldiği tarafa doğru büyür ve sürgünde eğiklik oluşur.Bu olguya   ‘Yönelme=Tropizma’ adı verilir.