Class: Conoidasida

Gregarisina ve Coccidiasina alt sınıflarına ayrılan Conoidasida sınıfı protista alemine dahil olan organizmaların yer aldığı bir sınıftır.

Conoidasida sınıfında, canlıların hücre zarında karakteristik olarak kesik koni benzeri oyuklar vardır.Ayrıca Bu sınıftaki tüm canlılarda nesillerinin devamını sağlayacak olan hayat dögüleri eşeyli ve eşeysiz üremenin yer aldığı evreler ile gerçekleşir.

Altsınıf(Subclass): Coccidiasina 

İsospora sp

İsospora

 

AltSınıf(Subclass): Gregarisina 

Gregarina sp

Gregarina