Fotosentez Nedir?

Fotosentez nedir sorusunu cevaplamadan önce kelime anlamına bakmakta yarar vardır.Yunancada ‘Phos'(ışık) ‘synthesis'(birleştirme) kelimelerinden oluşan fotosentez yada fotosentezis (Photosynthesis) ,yeşil bitkilerde hücrenin kloroplast adı verilen organellerinde gerçekleşen bir sentez reaksiyonudur.

Fotosentez reaksiyonu  bitkinin ,yaprak ve kök ( stoma ,lentisel=kovucuk ve Epidermis hücreleri)aracılığı ile Co2 (karbondioksit) ve H2O (Su)   alması ve bu hammaddelerden, kloroplasta bulunan klorofilin güneş enerjisini kullanarak besin maddesi (karbonhidrat=Nişasta) sentezlemesi ve ortama O2 (oksijen) salması olayıdır .

Fotosentez Formülü;

6CO2 + 6H2O —Işık+Klorofil—> C6H12O6 + 6O2

Bitkilerde diğer canlılar gibi yaşamlarına devam etmeleri ve tüm dokular için gerekli olan besin maddesi(karbonhidrat) üretimini sağlayan fotosentezdir.

 

Fotosentez doğadaki Karbon döngüsünün olamzsa olmaz basamaklardan biridir. Diğer basamak ise Kemosentezdir .Kemosentez yapan bitkiler enerji ihtiyacını güneş enerjisi yerine kimyasal bağ enerjisinden karşılar.

Fotosentez reaksiyonu sonucunda ortama salınan O2 (oksijen) ekosistemdeki diğer canlıların oksijen ihtiyacını karşılamış olur. 

Fotosentez ile atmosferdeki  CO2 (karbondioksit)dönüşüme uğrar ve bitki için gerekli karbonhidrat(Asimleme nişastası) üretilirken atmosfere O2 salınır. Üretilen Karbonhidrat ve oksijen dünyadaki insanlar , hayvanlar, mantarlar ve bakterilerin besin ve oksijen ihtiyacını karşılar.