Etiket: ameboid hayvanlar

Class:Sarcodina(Rhizopoda)

ile ciklet

Sarcodina sınıfını oluşturan organizmalar, tek hücreli heterotrof canlılardır. Sarcodina  sınıfının en önemli ayıdedici özelliği pseudopodlara (yalancı ayak) sahip olmasıdır. Bu…