Kategori: Zooloji

Zooloji Dalları

ile ciklet

Anthropology:İnsanlar üzerinde çalışır.insanların davranışlarını veyaşamlarını ,insanların evrimsel süreçlerini ve nasıl orjinlendiklerini inceler.

Zooloji Nedir?

ile ciklet

ZOOLOJI (zoology) Hayvanbilim(Zoo=Hayvan,Logy=Bilim) olarakta bilinen zooloji,tüm hayvanların yaşam tarzlarını ve davranışlarını,beslenmelerini,üremelerini,

PHYLUM:CHORDATA-SUBPHYLUM:HEMİCHORDATA

ile ciklet

Hemichordat kelimesi Latincede yarı anlamına gelen ‘Hemi’ ve iplik anlamına gelen‘Chorda’ kelimelerinden oluşur.Hemichordatlar kordalıların bir alt filumu olarakta kabul edilsede…