Bitkisel Dokular

1)   MERİSTEM (BÖLÜNÜR DOKU)

 a)Apikal Meristem 

 b)İnterkalar Meristem

 c)Lateral Meristem

*Meristemlerin Kökenlerine Göre Sınıflandırılması

  1)Primer Meristem

       a)Tomurcuk

       b)Kaliptra

    2)   Seconder Meristem

2)  SÜREKLİ DOKU(Sabit Doku)

 A) Kökenlerine Göre Sürekli Dokuların Sınıflandırlması

1) Primer Sürekli Doku

2) Seconder Sürekli Doku

 B)Morfolojik ve Fizyolojik Yapılarına Sınıflandırılması

1)Koruyucu Doku(örtü Doku)

  a)Epidermal Koruyucu Doku(Epidermal Sistem)                                                               

  b)Mantarlaşmış Koruyucu Doku

      b1)Primer Mantar Doku

      b2)Seconder Mantar Doku

2)Parankima Dokusu(Temel Doku)

 İşlevlerine göre panakima dokuları 4’e ayrılır;

  a)Assimileme Parankiması

  b)Havalandırma Parankiması

  c)İletme Parankiması

  d)Depo Parankiması

3)Destek Doku

    a)Sklerankima

        a1)Sklerankima Lifleri

        a2)Taş Hücreleri

 b)Kollenkima

   b1)Köşe Kollenkiması

  b2)Levha Kollenkiması

4)İletken Doku(Vasküler doku)

    a)Ksilemà Trakeler ,Trakeidler,Ksilem Lifleri,Ksilem Parankiması

    b)Floemà Kalburlu Borular,Arkadaş Hücreleri,Floem Sklerankiması,Floem Parankiması

    c)İletim DemetleriàKollateral Demet,Bikollateral Demet,Konsantrik Demet,Radyal Demet

5)Salgı Doku

 a)İntraselüler (Hücre içi) Salgılar

    a1)Salgı Hücreleri

    a2)Salgı Boruları

b)Ekstraselüler(hücre dışı) Salgılar

    b1)Bitki İçi Salgılar 

    b2)Bitki Dışı Salgılar