Oksitosin

 Serbest oksinler bitkilerde hücre büyümesini düzenleyen bitkisel hormonlardır.Ayrıca bitkilerde kovalent bağlarla bağlı bulunan oksinlerde vardır ve bunlara bağlı oksinler denir.Bitkilerde oksin hormonun üretimi

 bitki bünyesinde hormon miktarına göre düzenlenir.Bitkilerde ‘Oksin’ metabolizması AA’nın üretimi(Biosentezi),eksilmesi(Oksidasyonu) ve pasifize edilmesi(bağlanması) yoluyla gerçekleşir.

 Oksin hormonu bitki gelişimini kontrol eder.Bitkinin büyümesi ve şekillenmesini koordine eder.Oksin kök uzamasını inhibe(yavaşlatırken) ederken,bitki gövdesi ve koleoptilin büyümesini hızlandırır.

Meyve gelişimide oksinin kontrolündedir.Bitki gövdesindeki hücrelerin bölünmesini hızlandırırken lateral(yanal) sürgünlerinin gelişimini yavaşlatır,bitkiyi boyca uzamasını sağlar.

 Oksin hormonu bitki kökünde de etkilidir.Bu etki direk bir etki değildir dolaylı bir etkidir.Oksin kök bölgesindeki düşük miktardaki varlığı etilen sentezinde kullanılır.Yapılan araştırmalarda kök bölgesinde oksin hormonu fazlalığı kök gelişimine ket(durdurma etkisi) vurur.

Bitkilerde oksin hormonunun en yoğun bulunduğu bölgelerden biride genç yapraklardır.Genç yapraklarda bulunan oksin yapraklarda damar oluşumunu sağlar.

 

Cholondy ve Went isimli araştırmacıların birlikte ilerisi sürdükleri Cholondy-Went teorisinde Fotototropizma sırasında oksin hormonu bitkide ışığın geldiği tarafta düşük konsantrasyonda,ışığın gelmediği tarafta ise yüksek konsantrasyonlarda toplanır ve asimetrik yani eğri bir büyümeye sebep olur.Bitkiler de  güneşin geldiği tarafa doğru eğilmelerinin mekanizması bu şekilde gerçekleşir ve buna FOTOTROPIZMA denir.

Oksin hormonu ayrıca lateral(yan) köklerin gelişimini hızlandırır,absisyonu(yaprak dökülmesi) engeller ve meyve gelişimini düzenler.