Bitki ekolojisi Nedir?

Bitki ekolojisi; bitkilerin fiziksel ve biyotik çevre ilişkilerini inceler.

Buradaki fiziksel kelimesi bitikilerin yaşadığı ortamdaki hava ,toprak ve su gibi canlı olmayan ortamı belirtir.

Biyotik çevre tanımı ile bitikilerin yaşadığı oramdaki çevre içinde birlikte yaşadığı diğer tüm canlı organizmaları anlamız gerekir.

Kısaca tanımlarsak bitki ekolojisi , bitkilerin canlı ve canlı olmayan ortam içindeki çevresel ilişkilerini ve etkileşimlerini inceler.