Yazar: ciklet

Class:Opalinatea

ile ciklet

Opalinatea sınıfında silli ve genellikle  kurbağa bağırsağında ve dışkısında parazit olarak yaşadığı gözlemlenmiş tek hücreli canlılar yer alır.

Class:Sarcodina(Rhizopoda)

ile ciklet

Sarcodina sınıfını oluşturan organizmalar, tek hücreli heterotrof canlılardır. Sarcodina  sınıfının en önemli ayıdedici özelliği pseudopodlara (yalancı ayak) sahip olmasıdır. Bu…

Class: Mastigophorea

ile ciklet

Mastigophorların en belirgin karakteristik özelliği kamçılı ve (biyoluminesans)ışıldama yapan canlılar olmalarıdır.Kendi aralarında iki ayrı gruba ayrılırlar.   1)Phytoflagellata:Phytoflagellatlar kromoplasta ve…

Subphylum: Sarcomastigophora

ile ciklet

Bu gruptaki canlıların ayıredici ,karakteristik özellikleri birkaç yada çok sayıda kamçısı bulunması, kromoplast sahip olan yada silli yapılarıyla ayrılan ,sahip…

Phylum: Protozoa

ile ciklet

Tek hücreli  ancak mikroskop ile görülebilen ökaryotik organizmaların oluşturduğu canlı grubuna Protista Şubesini oluşturur.(Filum=Phylum).Aşağıda protista şubesine ait ait bazı canlıların…

Regnum: Protista

ile ciklet

Protista aleminin monera aleminden en önemli ayırt edici farkı protista alemini oluşturan canlıların tümünün Ökaryot (Eukaryote) hücre tipine sahip olmalarıdır.Protista aleminde…

Domain: Eukaryote

ile ciklet

Ökaryotik bir hücrede genetik materyal (DNA ve RNA) bir zarla çevrilmiş ve bu yapıya çekirdek(Nucleus) adı verilir.Çekirdekte DNA bir çeşit…

Regnum: Monera

ile ciklet

 Tek hücreli ve prokaryot organizmların yer aldığı gruba Monera Alemi adı verilir. Monera alemini ilk olarak 1866 yılında ‘Ernst Heinrich…

Domain: Prokaryote

ile ciklet

Prokaryot canlı hücrelerinde genetik materyal(DNA ve RNA) hücre içerisinde bir zarla çevrili değildir.Bu sebeple çekirdekleri(nucleus) yoktur.Genetik materyalleri stoplazma içerisindedir. Prokaryotic…

Sistematik(Systematics)

ile ciklet

Domain: Prokaryote  Regnum: Monera   Domain: Eukaryote  Regnum: Protista   Phylum: Protozoa    Subphylum: Sarcomastigophora     Class:Mastigophorea    …