Kategoriler
Zooloji

Class:Opalinatea

Opalinatea sınıfında silli ve genellikle  kurbağa bağırsağında ve dışkısında parazit olarak yaşadığı gözlemlenmiş tek hücreli canlılar yer alır.

Kategoriler
Zooloji

Class:Sarcodina(Rhizopoda)

Sarcodina sınıfını oluşturan organizmalar, tek hücreli heterotrof canlılardır.

Sarcodina  sınıfının en önemli ayıdedici özelliği pseudopodlara (yalancı ayak) sahip olmasıdır.

Bu nedenle sarcodina sınıfındaki canlılar ”Rhizopodia” yani ameboid hayvanlar olarakta bilinirler.

Pseudopodlar bu canlıların hareket etmesinin sağlayan hareket orgelleridir.

Genel olarak iki gruba ayırabiliriz

1)Foraminferler(Granüloreticulasia)

 2)Actinopodia(Genellikle planktonik ve küresel organizmalardır.)

Sarcodina sınıfı boyutlarıyla 1 mm ‘den 20 cm kadar çeşitlenmiş,tanımlanmış yaklaşık 270 bin türü bulunan ilginç canlılardır.Aşağıda örnek olarak bazı türler verilmiştir.

Ammoniatepida   Quinqueloculina sp.   Gromia  sphaerica  Carterina sp.

Amoeba sp.

Kategoriler
Zooloji

Class: Mastigophorea

Mastigophorların en belirgin karakteristik özelliği kamçılı ve (biyoluminesans)ışıldama yapan canlılar olmalarıdır.Kendi aralarında iki ayrı gruba ayrılırlar.
 
1)Phytoflagellata:Phytoflagellatlar kromoplasta ve bir ya yada birkaç tane kamçıya sahip canlılardır. 
 
Özellikle halk arasında denizlerde görülen yakamoz olayına neden olan canlılardır.Yakamoz aslında Noctiluca isimli tek hücreli bir ökaryot bir canlının metabolik bir faaliyeti sonucu oluşan bir ışıldamadır.
 
 Noctiluca sp.      Ceratium sp.      Volvox sp.    Euglena sp
 
2)Zooflagellata: Birkaç yada çok sayıda kamçıya sahip fakat kromoplastları olmayan canlı grubuna  Zooflagellatlar adı verilir.
 
Trypanosoma sp.      Leshmania sp.    Mastigomoeba sp.
 
 
 
Aşağıda bu sınıfa ait canlıların videolarını görebilirsiniz.

Kategoriler
Zooloji

Subphylum: Sarcomastigophora

Bu gruptaki canlıların ayıredici ,karakteristik özellikleri birkaç yada çok sayıda kamçısı bulunması, kromoplast sahip olan yada silli yapılarıyla ayrılan ,sahip oldukları pseudopodlar ile amiboid hareketler sergileyen canlıların bulunduğu bir altfilumdur.

Yukarıda belirttiğimiz özelliklere bakacak olursak sarcomatigophorlar bitkilerde bulunan bir plastid çeşidi olan kromoplast taşımaları sebebiyle bitki, hayvanlar gibi kendilerine hareket kaabiliyeti sağlayan siller ve ve kamçıları ile de hayvan denilebilirmi?

Bu sorunun cevabı günümüzde de tartışmaldır.Bu tartışmalı özellikleri sebebiyle sarcimastigophorlar ne hayvan nede bitki olarak kabul edilmeyen çok ilkel yapıda(primitif) tek hücreli canlılar olarak anılırlar.

Sarcomastigophora altfilumu 3 adet sınıfa sahiptir.

Klasis:Mastigophorea

Klasis:Sarcodina

Klasis:Opalinatea

Sarcomastigophora alt şubesinden canlılardan bazılarını aşağıdaki videolarda görebilirsiniz.

Kategoriler
Zooloji

Phylum: Protozoa

Tek hücreli  ancak mikroskop ile görülebilen ökaryotik organizmaların oluşturduğu canlı grubuna Protista Şubesini oluşturur.(Filum=Phylum).Aşağıda protista şubesine ait ait bazı canlıların videolarını izleyebilirsiniz.

Kategoriler
Zooloji

Regnum: Protista

Protista aleminin monera aleminden en önemli ayırt edici farkı protista alemini oluşturan canlıların tümünün Ökaryot (Eukaryote) hücre tipine sahip olmalarıdır.Protista aleminde ilkel yapıdaki organizmalar tek hücreli yada çok hücreli olabilir.Protistalar tek başına yaşadıkları gibi koloni halindede yaşarlar..Her bir hücre tek başına yaşamak için hayatsal fonksiyonlarına devam eder.Bazı kolonial formlarda ise hücrelerde özelleşme görülür.
 
Örnek vercek olursak Euglena tek başına yaşayan bir tek hücreli ökaryot bir organizma olduğu halde,yine aynı aleme mensup Volvox ise tek hücreli birden çok organizma Chlamydomanas isimli bir tek hücreli yeşil algin bölünmesi ile oluşan Volvox algini oluşturur.Bir Volvox kolonisi  küresel formda yaklaşık 50000 hücreden oluşur.Volvox kolonisindeki iç hücrelerde kloroplast ve kontraktil koful varken dış çeperdeki hücrelerde ise kamçılar gelişmiştir.

Aşağıda bir Volvox kolonisie ve diğer protistlere ait videoyu izleyebilirsiniz.

Kategoriler
Zooloji

Domain: Eukaryote

Ökaryotik bir hücrede genetik materyal (DNA ve RNA) bir zarla çevrilmiş ve bu yapıya çekirdek(Nucleus) adı verilir.Çekirdekte DNA bir çeşit protein olan histonlar ile kromozomları oluşturur. Ayrıca ökaryotik hücreler mitokondri,golgi aygıtı,endoplazmik retikulum,kloroplast gibi bir zarla çevrilmiş organellere sahiptir.

1)Protist (Protista) (Ökaryotik canlılar ve tek hücreli bitkiler ve hayvanlar)

2)Fungi(Mantarlar)

3)Animalia(Hayvanlar)

4)Plantae(Bitkiler)

Kategoriler
Zooloji

Regnum: Monera

 Tek hücreli ve prokaryot organizmların yer aldığı gruba Monera Alemi adı verilir. Monera alemini ilk olarak 1866 yılında ‘Ernst Heinrich Philipp August Haeckel’ tanımlamıştır.Monera Alemini oluşturan tek hücreli canlılar iki büyük gruba ayrılmıştır.

1: Bakteriler(Bacteria)

2: Mavi-Yeşil Algler(Cyanobacteria)

Kategoriler
Zooloji

Domain: Prokaryote

Prokaryot canlı hücrelerinde genetik materyal(DNA ve RNA) hücre içerisinde bir zarla çevrili değildir.Bu sebeple çekirdekleri(nucleus) yoktur.Genetik materyalleri stoplazma içerisindedir. Prokaryotic organizmaların yer aldığı taxona ‘Prokaryote’ domaini olarak tanımlanır.

Prokaryotik canlılara örnek olarak Bakteri ve mavi-yeşil algleri verebiliriz.

Kategoriler
Sistematik

Sistematik(Systematics)

Domain: Prokaryote

 Regnum: Monera

 

Domain: Eukaryote

 Regnum: Protista

  Phylum: Protozoa

   Subphylum: Sarcomastigophora

    Class:Mastigophorea

    Class:Sarcodina

    Class:Opalinatea

  Subphylum:Sporozoa

   Class:Aconoidasida

    Subclass:Hasemosporasina

    Subclass:Piroplasmina

   Class:Conoidasida

    Subclass:Coccidiasina

    Subclass:Gregarisina  

  Subphylum: Cnidospora

   Classs: Myxosporida

   Class: Microsporidia

 Subphylum: Ciliophora

  Class: Ciliata

   Subclass: Holotrichia

   Subclass: Peritrichia

   Subclass: Spirotrichia

   Subclass: Suctoria

Regnum: Fungi

 Phylum: Myxophyta

  Class: Ascomycetes

  Class: Basidiomycetes

Regnum: Animalia

 Subregnum: Mesozoa

  Ordo: Dicyemida

  Ordo: Orthonectida

 Subregnum: Parazoa

 Phylum: Porifera

  Class: Calcarea

  Class: Hexactinellida

  Class: Demospongiae

  Class: Sclerospongae

Subregnum:  Metazoa

 Phylum: Coelenterata

  Class: Hydrozoa

   Ordo: Hydroida

   Ordo: Siphonophora

   Ordo: Trachylina

   Ordo: Chondropora

 Class: Scyphozoa

  Ordo: Stouromedusae

  Ordo: Cubomedusae

  Ordo: Semaeostomae

  Ordo: Rhizostomae

Class: Anthozoa

 Subclass: Zoantharia

 Subclass: Alcyonaria(Octocorallina)

Phylum: Ctenophora

 Class: Tentaculata

  Ordo: Cydippida

  Ordo: Lobota

  Ordo: Cestida

  Ordo: Platyetena

Class: Nuda

Phylum: Cnidaria

Phylum: Platyhelminthes

 Class: Turbellaria

 Class: Trematoda

 Class: Cestoda

Phylum: Nemertini=Rhynchoela

Phylum: Nematoda

Phylum: Nematomorpha

Phylum: Acanthocephala

Phylum: Gastrotricha

Phylum: Mollusca

 Class: Monoplacophora

 Class: Scophoda

 Class: Bivalvia

 Class: Gastropoda

 Class: Cephalopoda

Phylum: Annelida

 Class: Oligochaeta

 Class: Polychaeta

 Class: Clitellata

Phylum: Tardigrada

Phylum: Onychophora

Phylum: Arthropoda

 Class: Merostomata

 Class: Arachnida

 Class: Crustacea

 Class: Chilopoda

 Class: Diplopoda

 Class: Pauropoda

 Class: İnsecta

Phylum: Branchiopoda

Phylum: Phoronida

Phylum: Bryzoa

Phylum: Echinodermata

 Class: Crinoidea

 Class: Asteroidea

 Class: Pohiuroidea

 Class: Echinoidea

Phylum: Chaetognatha

Phylum: Chordata

 Subphylum:Hemichordata

  Class:Pogonophora

Class:Pterobranchia

Class:Enteropneusta 

Subphylum:Tunicata

  Class:Ascidiacea

  Class:Larvaceae

  Class:Thaliacea

Subphylum: Cephalochordata

Subphylum: Vertebrata(Craniata)

 Class: Agnatha

 Class: Chondricthyes

 Class: Osteichthyes

 Class: Amphibia

 Class: Reptilia

  Subclass: Anapsida

   Ordo: Testudinata (Chelonia)

    Subordo: Pleurodira

    Subordo: Cryptodira

     Familia: Emydidae

     Familia: Testudinidae

     Familia: Cheloniidae

     Familia: Trionychidae

     Familia: Dermochelyidae

   Ordo: Squamata

    Subordo: Lacertilia

     Familia: Gekkonidae

     Familia: Agamidae

     Familia: Chamaeleonidae

     Familia: Anguidae

     Familia: Lacertidae

     Familia: Varanidae

     Familia: Scincidae

     Familia: Amphisbaenidae

Class: Aves

Class: Mammalia

 Subphylum: Prototheria

  Subclass: Metatheria

  Subclass: Eutheria

Regnum: Plantae

Phylum: Cryptogamae

Divisio: Bryophyta

Phylum: Phanerogamae

Divisio: Tracheophyta