Class:Sarcodina(Rhizopoda)

Sarcodina sınıfını oluşturan organizmalar, tek hücreli heterotrof canlılardır.

Sarcodina  sınıfının en önemli ayıdedici özelliği pseudopodlara (yalancı ayak) sahip olmasıdır.

Bu nedenle sarcodina sınıfındaki canlılar ”Rhizopodia” yani ameboid hayvanlar olarakta bilinirler.

Pseudopodlar bu canlıların hareket etmesinin sağlayan hareket orgelleridir.

Genel olarak iki gruba ayırabiliriz

1)Foraminferler(Granüloreticulasia)

 2)Actinopodia(Genellikle planktonik ve küresel organizmalardır.)

Sarcodina sınıfı boyutlarıyla 1 mm ‘den 20 cm kadar çeşitlenmiş,tanımlanmış yaklaşık 270 bin türü bulunan ilginç canlılardır.Aşağıda örnek olarak bazı türler verilmiştir.

Ammoniatepida   Quinqueloculina sp.   Gromia  sphaerica  Carterina sp.

Amoeba sp.

Devamını oku…

Class: Mastigophorea

Mastigophorların en belirgin karakteristik özelliği kamçılı ve (biyoluminesans)ışıldama yapan canlılar olmalarıdır.Kendi aralarında iki ayrı gruba ayrılırlar.
 
1)Phytoflagellata:Phytoflagellatlar kromoplasta ve bir ya yada birkaç tane kamçıya sahip canlılardır. 
 
Özellikle halk arasında denizlerde görülen yakamoz olayına neden olan canlılardır.Yakamoz aslında Noctiluca isimli tek hücreli bir ökaryot bir canlının metabolik bir faaliyeti sonucu oluşan bir ışıldamadır.
 
 Noctiluca sp.      Ceratium sp.      Volvox sp.    Euglena sp
 
2)Zooflagellata: Birkaç yada çok sayıda kamçıya sahip fakat kromoplastları olmayan canlı grubuna  Zooflagellatlar adı verilir.
 
Trypanosoma sp.      Leshmania sp.    Mastigomoeba sp.
 
 
 
Aşağıda bu sınıfa ait canlıların videolarını görebilirsiniz.

Devamını oku…

Subphylum: Sarcomastigophora

Bu gruptaki canlıların ayıredici ,karakteristik özellikleri birkaç yada çok sayıda kamçısı bulunması, kromoplast sahip olan yada silli yapılarıyla ayrılan ,sahip oldukları pseudopodlar ile amiboid hareketler sergileyen canlıların bulunduğu bir altfilumdur.

Yukarıda belirttiğimiz özelliklere bakacak olursak sarcomatigophorlar bitkilerde bulunan bir plastid çeşidi olan kromoplast taşımaları sebebiyle bitki, hayvanlar gibi kendilerine hareket kaabiliyeti sağlayan siller ve ve kamçıları ile de hayvan denilebilirmi?

Bu sorunun cevabı günümüzde de tartışmaldır.Bu tartışmalı özellikleri sebebiyle sarcimastigophorlar ne hayvan nede bitki olarak kabul edilmeyen çok ilkel yapıda(primitif) tek hücreli canlılar olarak anılırlar.

Sarcomastigophora altfilumu 3 adet sınıfa sahiptir.

Klasis:Mastigophorea

Klasis:Sarcodina

Klasis:Opalinatea

Sarcomastigophora alt şubesinden canlılardan bazılarını aşağıdaki videolarda görebilirsiniz.

Devamını oku…

Regnum: Protista

Protista aleminin monera aleminden en önemli ayırt edici farkı protista alemini oluşturan canlıların tümünün Ökaryot (Eukaryote) hücre tipine sahip olmalarıdır.Protista aleminde ilkel yapıdaki organizmalar tek hücreli yada çok hücreli olabilir.Protistalar tek başına yaşadıkları gibi koloni halindede yaşarlar..Her bir hücre tek başına yaşamak için hayatsal fonksiyonlarına devam eder.Bazı kolonial formlarda ise hücrelerde özelleşme görülür.
 
Örnek vercek olursak Euglena tek başına yaşayan bir tek hücreli ökaryot bir organizma olduğu halde,yine aynı aleme mensup Volvox ise tek hücreli birden çok organizma Chlamydomanas isimli bir tek hücreli yeşil algin bölünmesi ile oluşan Volvox algini oluşturur.Bir Volvox kolonisi  küresel formda yaklaşık 50000 hücreden oluşur.Volvox kolonisindeki iç hücrelerde kloroplast ve kontraktil koful varken dış çeperdeki hücrelerde ise kamçılar gelişmiştir.

Aşağıda bir Volvox kolonisie ve diğer protistlere ait videoyu izleyebilirsiniz.

Devamını oku…

Domain: Eukaryote

Ökaryotik bir hücrede genetik materyal (DNA ve RNA) bir zarla çevrilmiş ve bu yapıya çekirdek(Nucleus) adı verilir.Çekirdekte DNA bir çeşit protein olan histonlar ile kromozomları oluşturur. Ayrıca ökaryotik hücreler mitokondri,golgi aygıtı,endoplazmik retikulum,kloroplast gibi bir zarla çevrilmiş organellere sahiptir. 1)Protist (Protista) (Ökaryotik canlılar ve tek hücreli bitkiler ve hayvanlar) 2)Fungi(Mantarlar) 3)Animalia(Hayvanlar) 4)Plantae(Bitkiler)

Regnum: Monera

 Tek hücreli ve prokaryot organizmların yer aldığı gruba Monera Alemi adı verilir. Monera alemini ilk olarak 1866 yılında ‘Ernst Heinrich Philipp August Haeckel’ tanımlamıştır.Monera Alemini oluşturan tek hücreli canlılar iki büyük gruba ayrılmıştır.

1: Bakteriler(Bacteria)

2: Mavi-Yeşil Algler(Cyanobacteria)

Devamını oku…

Domain: Prokaryote

Prokaryot canlı hücrelerinde genetik materyal(DNA ve RNA) hücre içerisinde bir zarla çevrili değildir.Bu sebeple çekirdekleri(nucleus) yoktur.Genetik materyalleri stoplazma içerisindedir. Prokaryotic organizmaların yer aldığı taxona ‘Prokaryote’ domaini olarak tanımlanır. Prokaryotik canlılara örnek olarak Bakteri ve mavi-yeşil algleri verebiliriz.

Sistematik(Systematics)

Domain: Prokaryote  Regnum: Monera   Domain: Eukaryote  Regnum: Protista   Phylum: Protozoa    Subphylum: Sarcomastigophora     Class:Mastigophorea     Class:Sarcodina     Class:Opalinatea   Subphylum:Sporozoa    Class:Aconoidasida     Subclass:Hasemosporasina     Subclass:Piroplasmina    Class:Conoidasida     Subclass:Coccidiasina     Subclass:Gregarisina     Subphylum: Cnidospora    Classs: Myxosporida    Class: Microsporidia  Subphylum: Ciliophora   … Devamını oku…