Etiket: gonochorostic

PHYLUM:CHORDATA-SUBPHYLUM:HEMİCHORDATA

ile ciklet

Hemichordat kelimesi Latincede yarı anlamına gelen ‘Hemi’ ve iplik anlamına gelen‘Chorda’ kelimelerinden oluşur.Hemichordatlar kordalıların bir alt filumu olarakta kabul edilsede…