PHYLUM:CHORDATA -KORDALILAR

Kordalılar filumunda 40-45bin tür bulunur.

Artropodlar(750-900bin tür) ve Mollusklar,(40-80bin tür) ile bir birlikte hayvanlar aleminde barındırdıkları tür şayisi bakımından en büyük 3 gruptur.

Kordalılar filumu yaşamımız boyunca etkileşimde bulunduğumuz balık,kus,memeli türleri ile ve biz insanlarıda kapsamaktadır.

Bir canlı türünü kordalılar filumuna dahil edebilmek için belirli ayırtedici karakterlere(Diagnostik Karakter) sahip olmalıdır.Kordalıları karakterize eden 4 diagnostik karakter vardır.

1)Korda(Notokorda)  2)Dorsal Sinir Borusu

3)Yutak yarıkları(Solungaç yarıkları) 

 4)Kuyruk

 1)Korda vücudun iç destek organıdır.Korda hemichordatlarda vücudun ön ucunda ,tunikatlarda larva evresinde kuyrukta,cephalochordat ve vertebratlarda gövde boyunca uzanır.Kuyruk vücudun hareket,denge ve beslenme görevini de üstlenir.

 

2)Dorsal sinir borusu çeşitli farklılaşmalar gösteren omurgalılarda(vertebratlarda)beyini,hemichordatlar,cephalochordatlar ve tunicatlarda ise omurgalardaki beyinin primitif(ilkel) karşılığı olan sinir kabarcıklarını oluşturur.

 

3)Yutak yarıklarının(solungaç yarıkları) birincil(primer)görevi ağıza alınan suyu süzmektir.Bu fonksiyon primitif kordalılarda çoğu balıkta hala mevcuttur.

 

4)Hemichordatlar dışında vücudun postanal bölgesinde uzantı şeklindedir.

 

Kordalıları incelerken geniş bir taksonomisini sunmakta yarar vardır.

Kordalılar 4 altfilum’a ayrılmıştır;

1)Altfilum:Hemichordata

2)Altfilum:Tunicata(Urochordata)

3)Altfilum:Cephalochordata(Acrania)

4)Altfilum:Vertebrata(Craniata=Omurgalılar)

 

İlk 3 altfilum ki bunlara aşağı omurgalılarda denir,omurgalılara kıyasla primitif(ilkel) organizmalardır.Kendilerine özgü karakterlere sahip oldukları gibi ,bazı karakterleriyle de omurgalı hayvanlara benzerler.Bu sebeple bu üç altfilumun taksonomideki(Sistematikteki) yeri tartışmalıdır.Taksonomideki yerleri kesin olmasa da bu canlılar omurgalı-omurgasızlar arasında bir yapıya sahiplerdir.Aşağı kordalılarda vertebratlarda ki gibi kemik yapı oluşmadığından fosil formları henüz bulunamamıştır.İlk kordalı fosilleri Agnatha’ya (Çenesiz Balıklara) ait olup slürien devrine aittir.