PHYLUM:CHORDATA-SUBPHYLUM:HEMİCHORDATA-CLASS:ENTEROPNEUSTA

Enteropneusta sınıfı  denizlerde bentik(dip) bölgelerde soliter(tekil) yaşayan  solucan şeklinde omurgasız hayvanlardır.En önemli  diagnostik (ayırtedici) özellikleri enteropneusta sınıfındaki canlıların  çok sayıda yutak yarıklarına sahip olan(12-700 çift) ve tantakülleri(duyargaç)  olmayan canlılardır.’Acorn solucanlar’ olarakta isimlendirilirler.Şu ana kadar bilinen 70 ye yakın türü vardır.

Enteropneusta’lar  genellikle  10-50 cm arasında boya sahiplerdir.Balanoglosus  gigas 2.5 metre boya ulaşır.Vücud yapıları incelendiğinde 3 segmente sahiptir.

1)Proboscis (hortum)  2)Yaka 3)Gövde.

Ağız ise alt kısımda yaka ile hortum arasındadır.Yaka ile hortum sınırının sırt kısmında çıkıntı vardır.Bu endodermisten türevlenen çıkıntıya  ‘ Korda’  adı verilir.

Acorn solucanlar yada enteropneustalar Ayrı eşeylidir.Döllenme suda gerçekleşir  ve zigot metamorfozla gelişiminin tamamlar.

Larvalarına ’Tornaria’ adı verilir.Tornaria larvaları belirli bir süre suda serbest yüzerek gelişirler.

Larvalar metamorfozlarını tamamladıktan sonra bentik(Dip) bölgeye yerleşirler.Burada zemin içine doğru ‘U’ şeklinde kıvrılıp kendilerine tüp şeklinde evcik yaparlar.Bu oyuğu vücudlarından salgıladıkları mukus ile sağlamlaştırırlar.Tüp içinde barınıp ileri geri harket ederler.Beslenmek için  baş bölgesindeki hortumlarını.(proboscis) kullanırlar.Hortumlarındaki  mukus salgısıyla kaplanmış siler suda süspansiyon halindeki besin partiküllerini yakalar ve besinleri ağıza iletir.Devamında ağıza giren besin partikülleri yutak yarıklarından suyun boşlatımasıyla birlikte bağırsağa iletilir.

Enteropneusta sınıfı  denizlerde bentik(dip) bölgelerde soliter(tekil) yaşayan  solucan şeklinde omurgasız hayvanlardır.En önemli  diagnostik (ayırtedici) özellikleri enteropneusta sınıfındaki canlıların  çok sayıda yutak yarıklarına sahip olan(12-700 çift) ve tantakülleri(duyargaç)  olmayan canlılardır.

’Acorn solucanlar’ olarakta isimlendirilirler.Şu ana kadar bilinen 70 ‘e yakın türü vardır.Enteropneusta’lar  genellikle  10-50 cm arasında boya sahiplerdir.Balanoglosus  gigas 2.5 metre boya ulaşır.Vücud yapıları incelendiğinde 3 segmente sahiptir.1)Proboscis (hortum)  2)Yaka 3)Gövde .Ağız ise alt kısımda yaka ile hortum arasındadır.Yaka ile hortum sınırının sırt kısmında çıkıntı vardır.Bu endodermisten türevlenen çıkıntıya       ‘Korda’  adı verilir.

Acorn solucanlar yada enteropneustalar Ayrı eşeylidir.Döllenme suda gerçekleşir  ve zigot metamorfozla gelişiminin tamamlar.Larvalarına ’Tornaria’ adı verilir.Tornaria larvaları belirli bir süre suda serbest yüzerek gelişirler.Larvalar metamorfozlarını tamamladıktan sonra bentik(Dip) bölgeye yerleşirler.Burada zemin içine doğru ‘U’ şeklinde kıvrılıp kendilerine tüp şeklinde evcik yaparlar.Bu oyuğu vücudlarından salgıladıkları mukus ile sağlamlaştırırlar.Tüp içinde barınıp ileri geri harket ederler.Beslenmek için  baş bölgesindeki hortumlarını.(proboscis) kullanırlar.Hortumlarındaki  mukus salgısıylka kaplanmış siler suda süspansiyon halindeki besin partiküllerini yakalar ve besinleri ağıza iletir.Devamında ağıza giren besin partikülleri yutak yarıklarından suyun boşlatımasıyla birlikte bağırsağa iletilir.

 

An intertidal enteropneust (Sacoglossus sp ?) from Chile

Acorn worm (Enteropneusta)

Oil-slicked East Coast: Acorn worm (Class Enteropenusta)