PHYLUM:CHORDATA-SUBPHYLUM:TUNİCATA

Tunicatlar(Tulumlular) denizlerin tümüne yayılmış ve çeşitli derinliklerde yasayan canlılardır.Tunicatlar larva döneminde su içerisinde serbest yasarken,erginlesen bireylerin bir kimisi suda serbest yasamaya devam eder,bir kısmı da denizlerdeki çeşitli yüzeylere yapışarak koloni,grup ve soliter(Tekil) olarak yaşamlarını sürdürürler.Tunicat’ların bazıları mikroskobik boyutlarda olabildikleri gibi,soliter cinslerinin erginlerinde 30 cm boya ulaşabilen bireyleri de vardır.Tunicatların yaklaşık 1300-2000 türü vardır.

Tunicatların en belirgin ayırdedici özelliği,korda ve notokordanın sadece larva döneminde,larvanın kuyruk bölümünde bulunmasıdır.Bu sebeple Tunicatlar ‘Urochordata yani Kuyruğu kordalılar olarakta isimlendirilir.

Tunicatların büyük çoğunluğu ağızlarıyla aldıkları deniz suyunu yutak yarıklarından süzülmesi sonucu filtre ettiği besin partikülleri ile beslenir,fakat Tunicatların Predator(Avcı) türleride mevcuttur.

Monterey Bay

 

Örnek:Megalodicopia hians (Predatör bir türdür.)

 

Tunicatların bilinen en erken fosil kayıtları 540 milyon önce Kambriyen dönemine kadar uzanır.Vücudları ‘tunisin’ adı verilen yarı saydam bir madde olan ektoderm kökenli bir tulum içine gömülmüştür.Tulum yapısında kan damarları ve selülozik fibriller vardır.Sadece bitkilerde rastlanan selüloz maddesinin tunicatlarda da varolması bu hayvanların iliginçliğini bir kat daha arttırır.Tunicatların vücudları birçok fiziksel değişiklikler uğrar.Bunlar içinde en ilginci insanlardaki beyine karşılık gelen ‘cerabral Ganglion’ adı verilen sinir dokusunu sindirmeleridir.Bu olay sebebiyle Deniz Fıskiyeleri(Sea Squirt) ‘beyinlerini yiyenler’ olarakta isimlendirilir.

Tunicatların çoğu hermafrodit canlılardır.(Hermafrodit:Hayvalar ve bitkilerde erkek ve dişi organlarının bir arada taşınmasıdır.)Yumurtalar döllenme ve larval safhaya kadar  vücud içinde tutulur.Spermler ise suya bırakılır.Tunicat baş kısımından vücud içine aldığı su ile birlikte spermleride alır ve yumurta döllenir.Larvalar iribaş(tadpoles) görünümdedir.Larvaların beslenme yeteneği yoktur.Fosil kayıtlarda spikül(İğnemsi) şekillerine de rastlanmıştır.Larval safha larvanın tutanacak kaya yada sediment benzeri bir yapıya tutunmasıyla son bulur.Çok yüksek sıcaklıklar veya düşük sıcaklıklara maruz kalan bazı larvalar farklı metamorfozlar geçirerek  erginleştiklerinde dibe tutunmazlar ve su içersinde serbest yüzerek yaşamlarını devam ettirirler.Tunicatların bir değer ilginç özellikleri ise vanadium ve vanadium ile ilişkili proteinleri depolayarak denizlerdeki ağır metalleri vücudlarında depolayarak doğal artıtma tesisleri gibi çalışmalarıdır..

 

Tunicate I