Kategoriler
Zooloji

Domain: Eukaryote

Ökaryotik bir hücrede genetik materyal (DNA ve RNA) bir zarla çevrilmiş ve bu yapıya çekirdek(Nucleus) adı verilir.Çekirdekte DNA bir çeşit protein olan histonlar ile kromozomları oluşturur. Ayrıca ökaryotik hücreler mitokondri,golgi aygıtı,endoplazmik retikulum,kloroplast gibi bir zarla çevrilmiş organellere sahiptir.

1)Protist (Protista) (Ökaryotik canlılar ve tek hücreli bitkiler ve hayvanlar)

2)Fungi(Mantarlar)

3)Animalia(Hayvanlar)

4)Plantae(Bitkiler)

Kategoriler
Sistematik

Sistematik(Systematics)

Domain: Prokaryote

 Regnum: Monera

 

Domain: Eukaryote

 Regnum: Protista

  Phylum: Protozoa

   Subphylum: Sarcomastigophora

    Class:Mastigophorea

    Class:Sarcodina

    Class:Opalinatea

  Subphylum:Sporozoa

   Class:Aconoidasida

    Subclass:Hasemosporasina

    Subclass:Piroplasmina

   Class:Conoidasida

    Subclass:Coccidiasina

    Subclass:Gregarisina  

  Subphylum: Cnidospora

   Classs: Myxosporida

   Class: Microsporidia

 Subphylum: Ciliophora

  Class: Ciliata

   Subclass: Holotrichia

   Subclass: Peritrichia

   Subclass: Spirotrichia

   Subclass: Suctoria

Regnum: Fungi

 Phylum: Myxophyta

  Class: Ascomycetes

  Class: Basidiomycetes

Regnum: Animalia

 Subregnum: Mesozoa

  Ordo: Dicyemida

  Ordo: Orthonectida

 Subregnum: Parazoa

 Phylum: Porifera

  Class: Calcarea

  Class: Hexactinellida

  Class: Demospongiae

  Class: Sclerospongae

Subregnum:  Metazoa

 Phylum: Coelenterata

  Class: Hydrozoa

   Ordo: Hydroida

   Ordo: Siphonophora

   Ordo: Trachylina

   Ordo: Chondropora

 Class: Scyphozoa

  Ordo: Stouromedusae

  Ordo: Cubomedusae

  Ordo: Semaeostomae

  Ordo: Rhizostomae

Class: Anthozoa

 Subclass: Zoantharia

 Subclass: Alcyonaria(Octocorallina)

Phylum: Ctenophora

 Class: Tentaculata

  Ordo: Cydippida

  Ordo: Lobota

  Ordo: Cestida

  Ordo: Platyetena

Class: Nuda

Phylum: Cnidaria

Phylum: Platyhelminthes

 Class: Turbellaria

 Class: Trematoda

 Class: Cestoda

Phylum: Nemertini=Rhynchoela

Phylum: Nematoda

Phylum: Nematomorpha

Phylum: Acanthocephala

Phylum: Gastrotricha

Phylum: Mollusca

 Class: Monoplacophora

 Class: Scophoda

 Class: Bivalvia

 Class: Gastropoda

 Class: Cephalopoda

Phylum: Annelida

 Class: Oligochaeta

 Class: Polychaeta

 Class: Clitellata

Phylum: Tardigrada

Phylum: Onychophora

Phylum: Arthropoda

 Class: Merostomata

 Class: Arachnida

 Class: Crustacea

 Class: Chilopoda

 Class: Diplopoda

 Class: Pauropoda

 Class: İnsecta

Phylum: Branchiopoda

Phylum: Phoronida

Phylum: Bryzoa

Phylum: Echinodermata

 Class: Crinoidea

 Class: Asteroidea

 Class: Pohiuroidea

 Class: Echinoidea

Phylum: Chaetognatha

Phylum: Chordata

 Subphylum:Hemichordata

  Class:Pogonophora

Class:Pterobranchia

Class:Enteropneusta 

Subphylum:Tunicata

  Class:Ascidiacea

  Class:Larvaceae

  Class:Thaliacea

Subphylum: Cephalochordata

Subphylum: Vertebrata(Craniata)

 Class: Agnatha

 Class: Chondricthyes

 Class: Osteichthyes

 Class: Amphibia

 Class: Reptilia

  Subclass: Anapsida

   Ordo: Testudinata (Chelonia)

    Subordo: Pleurodira

    Subordo: Cryptodira

     Familia: Emydidae

     Familia: Testudinidae

     Familia: Cheloniidae

     Familia: Trionychidae

     Familia: Dermochelyidae

   Ordo: Squamata

    Subordo: Lacertilia

     Familia: Gekkonidae

     Familia: Agamidae

     Familia: Chamaeleonidae

     Familia: Anguidae

     Familia: Lacertidae

     Familia: Varanidae

     Familia: Scincidae

     Familia: Amphisbaenidae

Class: Aves

Class: Mammalia

 Subphylum: Prototheria

  Subclass: Metatheria

  Subclass: Eutheria

Regnum: Plantae

Phylum: Cryptogamae

Divisio: Bryophyta

Phylum: Phanerogamae

Divisio: Tracheophyta