Domain: Eukaryote

Ökaryotik bir hücrede genetik materyal (DNA ve RNA) bir zarla çevrilmiş ve bu yapıya çekirdek(Nucleus) adı verilir.Çekirdekte DNA bir çeşit protein olan histonlar ile kromozomları oluşturur. Ayrıca ökaryotik hücreler mitokondri,golgi aygıtı,endoplazmik retikulum,kloroplast gibi bir zarla çevrilmiş organellere sahiptir. 1)Protist (Protista) (Ökaryotik canlılar ve tek hücreli bitkiler ve hayvanlar) 2)Fungi(Mantarlar) 3)Animalia(Hayvanlar) 4)Plantae(Bitkiler)

Sistematik(Systematics)

Domain: Prokaryote  Regnum: Monera   Domain: Eukaryote  Regnum: Protista   Phylum: Protozoa    Subphylum: Sarcomastigophora     Class:Mastigophorea     Class:Sarcodina     Class:Opalinatea   Subphylum:Sporozoa    Class:Aconoidasida     Subclass:Hasemosporasina     Subclass:Piroplasmina    Class:Conoidasida     Subclass:Coccidiasina     Subclass:Gregarisina     Subphylum: Cnidospora    Classs: Myxosporida    Class: Microsporidia  Subphylum: Ciliophora   … Devamını oku…