Etiket: Jiberelinler

Jiberelinler(Gibberellic Asit)

ile ciklet

 1930’lu yıllarda keşfedilen oksin hormonu bitkilerdeki her türlü büyüme ve gelişme olaylarını düzenlediği bilinmekteydi.İlerleyen yıllarda