PHYLUM:CHORDATA-SUBPHYLUM:CEPHALOCHORDATA

Cephalochordata altfilumu morfolojik yapıları ve saydamsı görünümleriyle balığa benzeyen canlılardır.

Cephalochordata kelimesi yunancada ‘baş’ anlamına gelen ‘cephalo’ ve iplik anlamına gelen ‘chorda’ kelimelerinden oluşur.

Bu grubun tanınan ve bilinen türü Branchiostoma(amphioxus) lancelatum ‘dur.Amphioxus 4-5 cm boyunda belirgin baş bölgesi bulunmayan ,vücudlarının iki ucuda sivri olan,kordaları yaşamları boyunca sabit kalan,sinir,epitel ve sindirim sistemine sahip,tıpkı balıklardaki gibi solunumda kullandıkları solungaç yarıkları bulunan ayrı eşeyli canlılardır.

Belirgin baş bölgesi olmadığından ‘Acrania=Kafatassızlar yada başsızlar’ olarakta bilinirler.

Branchiostoma serbest yüzme yeteneğine sahip olsada genellikle tropikal ve sıcak denizlerin sahil kısımlarında kuyruk kısmı kuma gömülü,ağız kısmı ise dışarıda bırakarak yaşamalarını sürdürürler.Yapılan genetik çalışmalar ışığında omurgalıların bu canlılardan orjinlendikleri ve 520 milyon yıl önce omurgalıların bu canlılılardan ayrıldıkları tahmin edilmektedir.

Lancelet or amphioxus (Branchiostoma sp), total view

 Branchiostoma(amphioxus) lancelatum
Derilerinde bez ve renk pigmenti yoktur.Ağız kısımlarında silli yapılar(Wheel organ) vardır.Bu siller ile ağızdan su ile besin maddelerini yutağa itilmesini sağlar.Ağız bölgesinde 12 tentakülden oluşan velum adı verilen yapılar vardır.Velum ve ağız sinirleri sindirim borusuna iletilecek olan partiküllerin uygun boyutlarda olanlarının seçilmesini sağlar.Ağız bölgesinde  sillerin hareketiyle su ve besin partikülleri sayıları 200’ü bulan yutak yarıklarına itilir.Yutağın ventral(alt) tarafında mukus hücrecleriyle donatılmış mukus salgısı kaplı endostil yer alır.Su ile birlikte yutağa gelen besin partikülleri endostilin mukuslu yüzeyine yapışır ve besin partikülleri buradan yemek borusuna itilir.
 
 Yemek borusundan besinler sonra orta barsak gelir ve orta basağın sağ tarafında bulunan karaciğerden salgılanan sindirim enzimleri ile besinleri parçalanması ve emilimi orta barsakta ve barsakta gerçekleştirilir.Atıklar anüsten dışarı bırakılır.
Ayrı eşeyli olduklarını söylemiştik ve 25 çift olan gonadlar(eşey hücreleri) sindirim borusu iki yanına dizilidirler.Sperm ve yumurtalar olgunlaştıktan sonra anüsün yanında bulunan atriopor ile dışarı atılır ve döllenme suda olur.Döllenmeden sonra gelişenn embriyolarda metamorfoz görülür.Larvalar pelajik olarak yaşar ve 3-4 ayda erginleştikten sonra ergin bireyler dibe iner kuyruk kısımlarıyla kuma yerleşirler.
Gonadalar bazı cinslerde sindirim borusunun her iki yanında bulunmaz.Örneğin;Asmmetron cinsinde gonadlar sadece sindirim borusunun sağ tarafından yer alır.

CEPHALOCHORDATA SİSTEMATİK
Phylum:Chordata
 Subphylum:Cephalochordata
   Class(Sınıf):Leptocardii
      Family: Asymmetronidae
        Genus: Asymmetron
                   Asymmetron lucayanum
                  Asymmetron maldivense
         Genus: Epigonichthys
         Epigonichthys australis
         Epigonichthys bassanus
         Epigonichthys cingalense
         Epigonichthys cultellus
         Epigonichthys hectori
         Epigonichthys lucayanum
         Epigonichthys maldivensis
      Family: Branchiostomidae
       Genus: Branchiostoma
         Branchiostoma belcheri
         Branchiostoma californiense
         Branchiostoma capense
         Branchiostoma caribaeum
         Branchiostoma clonaseum
         Branchiostoma floridae
         Branchiostoma lanceolatum
         Branchiostoma minucauda
         Branchiostoma moretonensis
         Branchiostoma valdiviae
         Branchiostoma virginiae