PHYLUM:CHORDATA-SUBPHYLUM:TUNİCATA-CLASS:LARVACEAE

Larvacea sınıfındaki tunicatlar dünya okyanusların tümünde bulunabilen serbest yüzen ve soliter yasayan canlılardır.Boyutları çok küçük,1-5 mm ve ergin bireyleri kurbağa larvalarına(iribaş) benzer.Larvacea klasisindeki canlılar hermafrodittir ve metamorfoz(başkalaşma) yoktur.

Diğer tunicatlar gibi appendicularia’larda suyu filtre ederek beslenir.Tunicatlara benzemeyen tarafları ise Larvacea klasisi pelajik bölgede yasar.(Pelajik bölge nedir?=Kıyıya uzak ve dip ile su yüzeyi arasındaki su bölgesi anlamına gelir)

Appendicularia hareket etmek için kullandıkları kuyruklarında merkezi bir notokorda ve dorsal sinir şeridi içerir.Oikopleurida familyasının erginlerinde epitelyum dokular tarafından sarılmış çizgili kas dokusu bulunur. Oikopleura sp. herhangi bir tehlike anında veya rahatsız edildiklerinde vücudları çkaplayan, suda batmalarını engelleyen ve koruma fonksiyonuna sahip 3-5 cm çapındaki bir çeşit mukus ağı üretirler.Bu mukus ağına ‘house’ yada ‘evcik’ adı verilir.Evcik içindeki beslenmek için kullanabilecekleri  besin partikülleri bulunur.House bu canlının korunma ve hayatta kalma mekanizmasıdır.Evcikler (house) mavimsi ve yeşil renkte biyolojik ışıldamalar yapar ve denizler için  çok önemli  olan organic materyalin sürekliliğine katkı sağlar.Evcikler(Houses) denizlerde derin sularda yavaşça aşağıya doğru yağmur şeklinde yağarak çökelirler.Buna ‘Marine Snow ‘ deniz karı adı adı verilir.

MARİNE SNOW

Deniz karı adı ışıldama yapan evciklerin suda asılı vaziyette ağırca dibe inmesi sebebiyle verilmiştir.Bu canlılara denizlerdeki besin zincirinde önemli bir yeri olan zooplanktonlar grubuna dahildir.Oikopleura dioica,vanhoefteni,labradoriensis düşük ısılarda yaşayabilen canlılarıdr.

Oikopleura dioica ,Oikopleura fusiformis,Oikopleura labradoriensis,Oikopleura vanhoeffeni