Zooloji

Class:Opalinatea

Opalinatea sınıfında silli ve genellikle  kurbağa bağırsağında ve dışkısında parazit olarak yaşadığı gözlemlenmiş tek hücreli canlılar yer alır.

Read more: Class:Opalinatea

Class:Sarcodina(Rhizopoda)

Sarcodina sınıfını oluşturan organizmalar, tek hücreli heterotrof canlılardır.

Sarcodina  sınıfının en önemli ayıdedici özelliği pseudopodlara (yalancı ayak) sahip olmasıdır.

Bu nedenle sarcodina sınıfındaki canlılar ”Rhizopodia” yani ameboid hayvanlar olarakta bilinirler.

Pseudopodlar bu canlıların hareket etmesinin sağlayan hareket orgelleridir.

Genel olarak iki gruba ayırabiliriz

1)Foraminferler(Granüloreticulasia)

 2)Actinopodia(Genellikle planktonik ve küresel organizmalardır.)

Sarcodina sınıfı boyutlarıyla 1 mm ‘den 20 cm kadar çeşitlenmiş,tanımlanmış yaklaşık 270 bin türü bulunan ilginç canlılardır.Aşağıda örnek olarak bazı türler verilmiştir.

Ammoniatepida   Quinqueloculina sp.   Gromia  sphaerica  Carterina sp.

Amoeba sp.

 

DevamıClass:Sarcodina(Rhizopoda)

Class: Mastigophorea

Mastigophorların en belirgin karakteristik özelliği kamçılı ve (biyoluminesans)ışıldama yapan canlılar olmalarıdır.Kendi aralarında iki ayrı gruba ayrılırlar.
 
1)Phytoflagellata:Phytoflagellatlar kromoplasta ve bir ya yada birkaç tane kamçıya sahip canlılardır. 
 
Özellikle halk arasında denizlerde görülen yakamoz olayına neden olan canlılardır.Yakamoz aslında Noctiluca isimli tek hücreli bir ökaryot bir canlının metabolik bir faaliyeti sonucu oluşan bir ışıldamadır.
 
 Noctiluca sp.      Ceratium sp.      Volvox sp.    Euglena sp
 
2)Zooflagellata: Birkaç yada çok sayıda kamçıya sahip fakat kromoplastları olmayan canlı grubuna  Zooflagellatlar adı verilir.
 
Trypanosoma sp.      Leshmania sp.    Mastigomoeba sp.
 
 
 
Aşağıda bu sınıfa ait canlıların videolarını görebilirsiniz.

Read more: Class: Mastigophorea

Subphylum: Sarcomastigophora

Bu gruptaki canlıların ayıredici ,karakteristik özellikleri birkaç yada çok sayıda kamçısı bulunması, kromoplast sahip olan yada silli yapılarıyla ayrılan ,sahip oldukları pseudopodlar ile amiboid hareketler sergileyen canlıların bulunduğu bir altfilumdur.

Yukarıda belirttiğimiz özelliklere bakacak olursak sarcomatigophorlar bitkilerde bulunan bir plastid çeşidi olan kromoplast taşımaları sebebiyle bitki, hayvanlar gibi kendilerine hareket kaabiliyeti sağlayan siller ve ve kamçıları ile de hayvan denilebilirmi?

Bu sorunun cevabı günümüzde de tartışmaldır.Bu tartışmalı özellikleri sebebiyle sarcimastigophorlar ne hayvan nede bitki olarak kabul edilmeyen çok ilkel yapıda(primitif) tek hücreli canlılar olarak anılırlar.

Sarcomastigophora altfilumu 3 adet sınıfa sahiptir.

Klasis:Mastigophorea

Klasis:Sarcodina

Klasis:Opalinatea

Sarcomastigophora alt şubesinden canlılardan bazılarını aşağıdaki videolarda görebilirsiniz.

Read more: Subphylum: Sarcomastigophora

Phylum: Protozoa

Tek hücreli  ancak mikroskop ile görülebilen ökaryotik organizmaların oluşturduğu canlı grubuna Protista Şubesini oluşturur.(Filum=Phylum).Aşağıda protista şubesine ait ait bazı canlıların videolarını izleyebilirsiniz.

Read more: Phylum: Protozoa